AVG verklaring

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Vereniging Roeiploeg Urk. Deze worden hieronder toegelicht:

 1. Alle gegevens die Vereniging Roeiploeg Urk over jou verzameld worden opgeslagen in een beveiligde omgeving van Dropbox.
  Alleen bestuursleden kunnen via een inlog bij deze gegevens komen. Aftredende bestuursleden wordt de toegang ontzegd.
 2. Lid worden, sponsoren en donateurs
  Je voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer en Iban worden door Vereniging Roeiploeg Urk verzameld via het daarvoor bestemde aanmeldformulier. Deze gegevens hebben we nodig voor het automatisch afschrijven van o.a. jouw lidmaatschapsgeld en om verder in contact met je te kunnen blijven.
 3. Contact opnemen via de website
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Vereniging Roeiploeg Urk via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om contact met je op te kunnen nemen zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 4. Gegevens verwerken.
  Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan met betrekking tot het lidmaatschap dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om met jou in contact te komen. Op het moment dat je contact opneemt met Vereniging Roeiploeg Urk via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd.
 5. Gegevens bewaren.
  Jouw gegevens worden na beëindigen van jouw lidmaatschap nog maximaal één jaar bewaard. Hierna worden deze gegevens vernietigd.
 6. Social Media
  Vereniging Roeiploeg Urk verzameld foto’s, video’s en beeldmateriaal voor op Social Media. Deze media worden voor onbepaalde tijd bewaard. Als je niet voor wilt komen in deze Social Media dan kun je dit aangeven bij het bestuur. Het bestuur zal daar waar mogelijk, rekening houden met je wens.
 7. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Vereniging Roeiploeg Urk vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Vereniging Roeiploeg Urk. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 8. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Vereniging Roeiploeg Urk niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de site www.autoriteitpersoonsgegevens.nl