Aanmelden als lid

Voorwaarden voor lidmaatschap en opzegging

 • Door het invullen van dit formulier wordt je lid van Vereniging Roeiploeg Urk.
 • Tevens geef je, Vereniging Roeiploeg Urk, toestemming om automatisch het lidmaatschap geld af te schrijven van uw rekening.
 • Contributie bedraagt € 17,50 per maand.
 • De eerste maand is een gratis proef maand. Wanneer er in deze maand geen opzegging van het lidmaatschap gedaan wordt  ben je minimaal lid tot het eind van het jaar.
 • Dit lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met één jaar.
 • Opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk voor of op 31 december. Deze opzegging geld dan voor het volgende jaar. 
 • Opzegging van het lidmaatschap dient via het formulier voor afmelden als lid, schriftelijk of via mail gedaan te worden.
 • Wanneer het lidmaatschap niet is opgezegd voor of op 31 december, bent u lid voor een geheel jaar.
 • Tevens ga je akkoord met de statuten van onze vereniging die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel. Deze zijn opvraagbaar bij het bestuur van de vereniging en ze zijn aanwezig in ons clubhuis.
 • Bij het aanmelden als lid stemt u in met de AVG verklaring zoals deze is vermeld op deze site: AVG verklaring

  Controle fourenthirty + = fourenforty