In onze gedachten: Geert Snijder

 

Maar Jezus zei,

“Ik ben de opstanding en het leven.

Wie in mij gelooft zal leven.

Ook wanneer hij sterft.

En een ieder die leeft en in mij gelooft,

zal nooit sterven”

Johannes 11:25-26

 

Op de morgen van 18 februari 2017 werd onze vereniging opschrikt door het plotseling overlijden van sponsor en vriend van de vereniging: Geert Snijder. 

Tevens was Geert de oom van ons lid Geert Snijder.

Naar de mens gesproken veel te vroeg tot de Heere geroepen op de leeftijd van 48 jaar. Jarenlang was Geert een sponsor en helpende hand voor de vereniging.

Wij als Roeiploeg Urk zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en wij wensen zijn vrouw en kinderen en verdere familie en vrienden veel sterkte en Gods kracht toe in deze moeilijke tijd.

Wij dragen hen allen op in ons gebed.